Facebook Muzeum         Samorządowa
Instytucja Kultury Powiatu Kaliskiego
Logo Powiat Kaliski\

Aktualności  
Edukacja
 
 
Historia
 
 
Wydawnictwa i Pamiątki
 
 
Kontakt
 
>
 
 
Noc Muzeów 2024 za nami
dziękujemy wszystkim za
przybycie !
 

   

W piątek 19 kwietnia o godzinie 18:00 odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Jarosława Napory zatytuowanej "On śni sny".
Otwarciu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna w wykonaniu Doroty Wróblewskiej i Tomasza Ratajczyka.
Jarosław Napora urodzony w 1968 r. w Świnoujściu. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład wychowania plastycznego w Kaliszu. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Tadeusza Wolańskiego w 1994 r. Jego twórczość była prezentowania na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wraz z żoną Brygidą prowadzi Galerię Sztuki Napora w Kaliszu.

Organizator:
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Wstęp do katalogu:
Nina Barankiewicz-Tyc
Oprawa muzyczna:
Dorota Wróblewska
Tomasz Ratajczak
W ubiegły piątek – 22 marca 2024 r.  w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie otwarta została wystawa „Zakłady Porcelitu Stołowego w Pruszkowie. Spotkania”.
Muzeum Historii Przemysłu jest jej współorganizatorem. Dlaczego? Ponieważ to nasze muzeum po ponad dwuletnich staraniach od ogłoszenia upadłości w 2001 r. pruszkowskiego porcelitu, realizując swą misję i ratując od zniszczenia i rozproszenia przyzakładową wzorcownię, otrzymało w formie darowizny od nowego inwestora – firmy Intrax z Warszawy – przykłady wyrobów zgromadzonych w przedwojennym pałacu Ehrenreicha. Po opracowaniu naukowym, reprezentatywna część kolekcji została wyeksponowana w 2015 r. na naszej wystawie stałej „Ceramika polska XIX -XXI wieku”.
W tym roku, z wielką radością dokonaliśmy użyczenia ponad 300 obiektów na wystawę w Pruszkowie. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy tego miasta będą mieli okazję do zapoznania się z kolekcją i jej historią. Dzięki inicjatorce całego przedsięwzięcia, pani Dyrektor Dorocie Sławińskiej – Kamasie, wszyscy zainteresowani mają okazję naocznie przekonać się, że zniszczenie wzorcowni pruszkowskiej to mit. Wzorcownia została zachowana, jest  dostępna dla kolekcjonerów, muzealników, naukowców, wszystkich zwiedzających.
 
fot. Agnieszka Romańska fot. Agnieszka Romańska fot. Agnieszka Romańska
fot. Agnieszka Romańska fot. Agnieszka Romańska fot. Agnieszka Romańska
fot. Agnieszka Romańska fot. Agnieszka Romańska  fot. Agnieszka Romańska
fot. Tomasz Kuźmicz fot. Tomasz Kuźmicz fot. Tomasz Kuźmicz
fot. Tomasz Kuźmicz fot. Tomasz Kuźmicz fot. Tomasz Kuźmicz

W piątkowym wernisażu wzięli udział dr Ewa Kłysz – kierownik Działu Wyrobów Przemysłowych, opiekunka kolekcji, oraz dr Jarosław Dolat – kierownik Działu Historii, Techniki, Technologii i Organizacji Przemysłu, współpracujący na co dzień z fabrykami ceramicznymi w Polsce.

Zapraszamy nauczycieli uczących w szkole branżowej do udziału w bezpłatnym projekcie pt. Sztuka w szkole branżowej
Projekt przygotowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegaturą KO w Kaliszu, Muzeum Narodowym w Poznaniu Zamek w Gołuchowie, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, PBP Książnica im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
 
Przedstawiciele organizatorów:
Renata Jocz, koordynator projektu, starszy wizytator Wydziału Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Magdalena Miczek, specjalista ds. informacji i komunikacji medialnej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, konsultantka ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
Jolanta Nowosielska, dyrektor PBP Książnica im. A Parczewskiego w Kaliszu
Paulina Vogt-Wawrzyniak, kierownik Oddziału, Muzeum Narodowe w Poznaniu Zamek w Gołuchowie
Jolanta Golicka, wicedyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,

Seminarium: Sztuka w szkole branżowej. Z potrzeby piękna. Od rzemieślnika do artysty
Adresat: zainteresowani nauczyciele i nauczycielki szkół branżowych
Termin: II półrocze 2023/2024; (3 spotkania - 12 h dydaktycznych + 8 godzin pracy własnej)
Miejsce:
Muzeum Narodowe w Poznaniu Zamek w Gołuchowie, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, PBP Książnica im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Cel: przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów i uczennic szkół branżowych.
Opis: opracowanie, wspólnie z edukatorami instytucji kultury oraz konsultantami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, materiałów, propozycji metodycznych, które ułatwią wprowadzenie elementów edukacji artystycznej do szkół branżowych
Zakładany efekt: nauczycielki i nauczyciele szkół branżowych poznają obiekty muzealne - przykłady sztuki użytkowej - które:
• rozwiną ich wrażliwość estetyczną,
• zainspirują do poszukiwań w obszarze projektowania i designu,
• przełożą się na ich praktykę zawodową,
• umożliwią opracowanie własnych publikacji nowoczesnych materiałów edukacyjnych, które pomogą rozbudzić wśród zainteresowanej młodzieży pasje artystyczne.

Punktem wyjścia będą dzieła sztuki i kultury, punktem dojścia – praktyka zawodowa, która jest realizowana w szkole (różne zawody).
Harmonogram spotkań:
I spotkanie w dniu 18.04.2024 r. 16.00-19.15 (wykłady i warsztaty):
Miejsce: PBP Książnica im. A. Parczewskiego w Kaliszu
II spotkanie w dniu 23.05.2024 r. godz. 16.00-19.15 (wykłady i warsztaty:
Miejsce: Muzeum Narodowe Zamek w Gołuchowie
III spotkanie w dniu 4.06.2024 r. godz.16.00-19.15 (wykład i warsztaty)
Miejsce; Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Informacje dodatkowe:
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w programie.
Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się poprzez platformę dostępną na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – ISOS PE/09/01 https://isos2.odn.kalisz.pl/trainingSignUp/signUpForTraining/3856
Dział Obsługi Szkoleń tel. 887 081 844
Zaprezentowanie zbiorów wybranych instytucji kultury i sztuki nauczycielom/uczniom szkół branżowych jako inspiracja do wykorzystania tych przykładów w ich praktyce zawodowej.
Przygotowanie przez uczestników projektu katalogu tematów zajęć, w których można wykorzystać kolekcje i zbiory odwiedzanych instytucji i wskazaniem konkretnych obiektów.
Powstałe publikacje zostaną upowszechnione na stronach www. i profilach społecznościowych organizatorów.
Osoby do kontaktu:
1. Renata Jocz, st. wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tel.780 386 062, email: r.jocz@ko.poznan.pl
2. Magdalena Miczek, specjalista ds. informacji i komunikacji medialnej, tel. 662 381 792, email: m.miczek@ko.poznan.pl

3. Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, konsultantka ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, tel. 887 081 853, email: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl
 
 


  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przyznał dotacje na 2024 rok, w ramach programu. „Wspieranie działań muzealnych”. Z radością informujemy, że nasze Muzeum Historii Przemysłu znalazło się na liście 57 beneficjentów. Otrzymaliśmy dofinansowanie na publikację katalogu kolekcji „Ornaty papieskie na tle zabytkowych tekstyliów XVI- XX w. ze zbiorów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku”.

W środę 28 lutego przeżyliśmy wieczór pełen emocji!

W naszym Muzeum miało miejsce pożegnanie z projektem „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” oraz promocja albumu o tym samym tytule.

Album stanowi trwałą pamiątkę po tym wyjątkowym projekcie. Powstał z inicjatywy pani Marty Wolarz – zastępcy dyrektora Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kaliszu jako wyraz wdzięczności dla wszystkich uczestników (mieszkańców poszczególnych gmin, wolontariuszy, członków grup rekonstrukcyjnych ) pięciu rekonstrukcji historycznych, które miały miejsce na terenie powiatu kaliskiego.I tutaj ważna informacja – wsparło nas i współpracowało z nami przy samych rekonstrukcjach ponad 160 osób!!!

Wydawnictwo w opracowaniu redakcyjnym Marty Wolarz oraz graficznym Artemis Keler jest także formą uznania dla autora wyjątkowych fotografii, które się w nim znalazły - Tomasza Potemkowskiego.

Podczas wczorajszego wieczoru podziękowano osobom, które współpracowały przy realizacji rekonstrukcji, partnerom projektu i uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w powstanie albumu.

Podziękowania i gratulacje za pracę przy projekcie i albumie odebrali:

Ewa Kłysz - koordynator projektu, Tomasz Potemkowski - autor fotografii, Marta Wolarz - pomysłodawczyni i autorka albumu, Artemis Keler - graficzka, Karol Matczak - koordynator rekonstrukcji. 

Za współpracę i pomoc przy realizacji projektu podziękowano:

- pracownikom Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 

- pracownikom Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu, 
- Stowarzyszeniu "LGD7-Kraina Nocy i Dni",

- Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej,

- kaliskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Historycznego,

- Hufcowi ZHP Powiatu Kaliskiego,

- II Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki w Kaliszu,

- III Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Kaliszu,

- Gminie Ceków-Kolonia,

- Gminie Opatówek,

- Gminie i Miastu Stawiszyn,

- Gminie Koźminek,

- Gminnemu Centrum Kultury w Koźminku,

- Stowarzyszeniu LGD „Długosz Królewski”,

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Opatówku,

- Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zbiersku,

- Sołectwu Moczalec,

- Sołectwu Przystajnia.

Grupy rekonstrukcyjne biorące udział w inscenizacjach:

- GRH 25 Dywizji Piechoty,

- Gloria Victis,

- Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej,

- Partia Powstańcza Józefa Oxsińskiego,

- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Złoty Krzyż.

Patroni medialni:

- Radio Centrum Kalisz,

- TVP Poznań,

- Radio Poznań,

- Calisia.pl,

- Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Podziękowania wręczyli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Jolanta Golicka Z-ca Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz Robert Łuczak Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego.


Dziękujemy za wspaniałą współpracę!

 
5 grudnia 2024 roku odbył się wernisaż wystawy. Zapraszamy do zwiedzania !
 
 
 
   
  


6 grudnia otworzyliśmy wystawe szopek z całego świata, którą będzie można oglądać w godzinach otwarcia muzeum.
"Szopki bożonarodzeniowe z różnych stron świata". Wystawa ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.
Odwiedził nas szczególny gość  - "Święty Mikołaj", który z okazji swoich imienin i otwarcia wystawy rozdał prezenty dzieciom.
W programie wystąpili:
Przedstawienie pt. "Anielskie granie" w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Kaliszu;
Przedstawienie pt. "Jasełka" w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku.
Dziękujemy firmie Colian za przekazanie słodkich upominków.
 
 
 
  

 Zakończyliśmy prace przy projekcie pn.: „Konserwacja maszyn ze zbiorów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku”
 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.
Wartość projektu 40 800 zł.
W piątek odbyła się promocja projektu. Została zaprezentowana prezentacja ukazująca efekt prac.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas podczas tego projektu a w szczególności:
- Marek Szroniak, "P.P. MARC-ART MAREK SZRONIAK, ACTIVE MOPP-SERVICE, za podjęcie się tego zadania,
- pan Marcin Gaj, konserwator za nadzór i opiekę merytoryczną.
Dziękujemy również naszym patronom medialnym:
TVP3 Poznań Radio Poznań Latarnik KaliskiKalisz naszemiasto.pl Ziemia Kaliska
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z piątkowego spotkania oraz zdjęcia metamorfoz naszych maszyn.

Część zdjęć ze strony Latarnik Kaliski
https://latarnikkaliski.pl/muzeum-historii-przemyslu.../
 
 
 
 

Podsumowanie projektu „Konserwacja fortepianów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku” i recital Jakuba Kuszlika.
 
 
 
Zakończyliśmy, realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat, zadanie z zakresu konserwacji zbiorów. Celem projektu pn. „Konserwacja fortepianów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku” było poddanie zabiegom konserwatorskim i w niektórych przypadkach restauratorskim, dziewięciu instrumentów.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Przez ostatnie dwa lata w pracowniach konserwatorskich w Kaliszu (Piano Renovation Professional Grażyna i Wojciech Kozłowscy oraz Top Piano Łukasz Siuda) i w niedalekich Śliwnikach (Piano Studio Ryszard Mariański), pod nadzorem konserwatorskim Piotra Trybuszewskiego (specjalisty w zakresie konserwacji zabytkowych mebli) oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Rottermunda (specjalisty w zakresie zabytkowego instrumentarium), uratowano przed podstępującą degradacją i przywrócono dawny blask i piękno dziewięciu unikatowym, niezwykle ważnym dla kultury i dziedzictwa narodowego fortepianom.
W 2022 r. poddano konserwacji pięć instrumentów: z fabryk warszawskich „Antoni Hofer” z ok. 1870 r  oraz 2 szt. „Kerntopf i Syn” (jeden z 1898 r. i drugi nieco młodszy z 1904 r.), z poznańskiej firmy „H. Droste” z 1845 r. oraz „Calisię” z Kalisza z 1958 r.
W 2023 r. zakonserwowano cztery instrumenty: z kaliskiej fabryki „Fryderyk Hintz” z ok. 1865-70 r., z warszawskich „Józef Budynowicz” z ok. 1880 r. i „Juliusz Małecki” z 1858 r. oraz jeden produkcji czeskiej firmy „Anton Petrof” z Hradec Kralove, z ok. 1890 r.
Każdy z nich jest rzadkim już dziś i cennym przykładem stosowanych technik, budowy, rodzajów instrumentarium. Każdy niesie z sobą opowieść o historii Polski, przemysłu, fabryk, osobach, rodzinach, tradycjach. Z uwagi na stan zachowania wytypowane instrumenty wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej.
Jeden z nich – „Calisia” z 1958 r., model M-280 – fortepian pełnokoncertowy, autorstwa Gustawa Arnolda Fibigera, został poddany także renowacji, dzięki której odzyskał swą funkcję użytkową. Po otwarciu skrzydła zachodniego Muzeum, znajdzie się on w nowej sali koncertowej Muzeum, służąc organizacji koncertów dla mieszkańców Ziemi Kaliskiej, Wielkopolski i wszystkich zainteresowanych.
Jego „drugie życie” zainauguruje 24 listopada 2023 r. – Jakub Kuszlik, światowej sławy pianista, laureat IV Nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, zdobywca wielu nagród w konkursach pianistycznych, koncertujący w Polsce i na świecie. W programie opatóweckiego recitalu znajdą się: Sonata fortepianowa c-moll HOB XVI: 20 Josepha Haydna, utwory Claudeʼa Debussy oraz Fryderyka Chopina.
Mecenasi koncertu: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej oraz Komoda Club Residence Państwa Margoty i Cezarego Suszyńskich z Kalisza.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 podsumowaniem zadania oraz prezentacją multimedialną, obrazującą efekty wykonanych prac konserwatorskich.
Zapraszamy serdecznie: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1 (sala fortepianów), 24 listopada (piątek), godz. 17.00.


https://bsziemikal.pl/oferta/oferta-dla-ciebie

https://bsziemikal.pl/oferta/oferta-dla-rolnictwa

https://bsziemikal.pl/oferta/dla-firm

 

 
 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zakończyło ostatecznie dwuletnie zadanie
 „Konserwacja fortepianów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku”.

Jego celem było poddanie zabiegom konserwatorskim i w niektórych przypadkach restauratorskim i uratowanie przez postępującym niszczeniem, dziewięciu historycznych fortepianów.
W 2022 r. poddano konserwacji pięć instrumentów: z fabryk warszawskich „Antoni Hofer” z ok. 1870 r  oraz 2 szt. „Kerntopf i Syn” (jeden z 1898 r. i drugi nieco młodszy z 1904 r.), z poznańskiej firmy „H. Droste” z 1845 r. oraz „Calisię” z Kalisza z 1958 r.
W 2023 r. zakonserwowano cztery instrumenty: z kaliskiej fabryki „Fryderyk Hintz” z ok. 1865-70 r., z warszawskich „Józef Budynowicz” z ok. 1880 r. i „Juliusz Małecki” z 1858 r. oraz jeden produkcji czeskiej firmy „Anton Petrof” z Hradec Kralove, z ok. 1890 r.
„Calisia” z 1958 r., model M-280 – fortepian pełnokoncertowy, został poddany także renowacji, dzięki której odzyskał swą funkcję użytkową. 24 listopada 2023 r. jego „drugie życie” zainaugurował– Jakub Kuszlik, światowej sławy pianista, laureat IV Nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, zdobywca wielu nagród w konkursach pianistycznych, koncertujący w Polsce i na świecie.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


  

 
Zapraszamy Państwa na promocję projektu pn. „Konserwacja maszyn ze zbiorów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku”, która odbędzie się dnia 17.11.2023 r. o godz. 16.30. Dzięki dofinansowaniu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego w kwocie 32 000 zł. oraz od Powiatu Kaliskiego w kwocie 8 800 zł. przeprowadzono konserwację 5 zabytkowych maszyn: tokarki, przewijarki, magla, szlifierki tarczowej, gręplarki.  W programie m.in. krótki wykład i prezentacja projektu. Promocja odbędzie się w siedzibie Muzeum w Opatówku przy ul. Kościelnej 1.  

 
 
  


 
 
 
 
                          Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na 10 listopada (piątek) godz. 12.00, do Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich (ul. Kordeckiego 8) na podsumowanie projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.


Muzeum wraz z partnerami realizowało w tym roku ten projekt edukacyjno – wystawienniczy, włączając mieszkańców powiatu kaliskiego w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego poprzez organizację inicjatyw upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia, które wpisały się w historię Powstania w powiecie kaliskim. Na projekt złożyły się cztery działania: wystawa czasowa w siedzibie Muzeum Historii Przemysłu, konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Kalisza i powiatu kaliskiego, pięć rekonstrukcji historycznych: w Murowańcu (21 stycznia), Opatówku (27 maja), Przystajni (1 lipca), Kosmowie (9 września) oraz w Stawiszynie (8 października).

Piątkowe podsumowanie w Godzieszach Wielkich będzie okazją do przypomnienia wszystkich działań poprzez prezentację jednodniowej wystawy: „Śladami Powstańców Styczniowych”. Będzie można na niej zobaczyć stroje damskie z okresu Żałoby Narodowej oraz mundury powstańcze, używane w trakcie rekonstrukcji. Obrazy rekonstruowanych wydarzeń i postaci przywoła 25 fotografii z rekonstrukcji, wykonanych przez Tomasza Potemkowskiego.

Zgodnie z zapowiedziami, o godz. 12.30 nastąpi wręczenie nagród osobom, które posiadają Paszport Emisariusza Rządu z wszystkimi pięcioma stemplami z kolejnych rekonstrukcji.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie LGD7 „Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, III LO im. M. Kopernika w Kaliszu, Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego oraz Gminne Centrum Kultury w Koźminku.

Patronat medialny: Radio Centrum Kalisz, TVP Poznań, Radio Poznań, Calisia.pl, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej,.
 
 
 

  
Plakat Wystawy Retrospekcja
 Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na najbliższy
piątek – 20 października 2023 r. godz. 17.00
–  na otwarcie wystawy „Retrospekcja.

 Wystawa prac Magdy Parkitnej”.


Magda Parkitna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, urodziła się w 1990r. w Kłobucku i od najmłodszych lat pasjonowała się malarstwem. Uczestniczyła w wielu wystawach- zbiorowych i indywidualnych, prezentując malarstwo tablicowe oraz ręcznie malowane oraz szklane malatury. Dzisiaj głównie tworzy prace malarskie inspirowane naturą i człowiekiem, często przyprawione nutą tajemniczości i magii. W swojej twórczości nieustannie szuka kompromisu między formą a detalem. Zamiłowanie artystki do drobnych szczegółów rozwinęło się w trakcie jej edukacji artystycznej, początkowo w warsztacie jubilerskim, a następnie w pracowni witrażowej. Od 17 lat stale rozwija swoją ścieżkę artystyczną, doskonaląc warsztat malarski oraz kreatywne, subtelne postrzeganie rzeczywistości.


We wnętrzach dawnej fabryki opatóweckiej pani Magda zaprezentuje swoje obrazy i witraże.


Wernisaż uświetni występ uczniów drugiego stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. H. Melcera w Kaliszu.


Zapraszamy serdecznie.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1.
 
 Zapraszamy !
 

 
 
Plakat Stawiszyn rekonstrukcja
 
Zajęcie Stawiszyna przez powstańców” - rekonstrukcja historyczna z Powstania Styczniowego w Stawiszynie
Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z partnerami zaprasza na 8 października (niedziela) na godz. 15.00 na Plac Wolności w Stawiszynie naostatnią już rekonstrukcję historyczną w ramach projektu "A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim".
W historii Stawiszyna – tak jak w dziejach całego powiatu kaliskiego – przewijają się wątki powstańcze. W okolicach miedzy Stawiszynem a Rychwałem ze zmiennym szczęściem działania prowadził Edmund Callier, staczając dnia 30 maja 1863 w miejscowości Grochowy w gminie Rychwał zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi. Dnia 1 października 1863 r. oddział powstańczyzajął Stawiszyn, ogłaszając dekrety Tymczasowego Rządu Narodowego oraz zrywając i niszcząc dwugłowego rosyjskiego orła na miejscowym urzędzie. Miasto ma także swoich bohaterów: Adama Rąckiego, Józefa Borowskiego i Teofila Piekarskiego. Zarówno Stawiszyn jak i cały powiat ma również wielu nieznanych dziś z nazwiska, nastoletnich bohaterów, którzy w różny sposób brali udział w Powstaniu.

W programie rekonstrukcji:
- życie codzienne w Stawiszynie w czasie Powstania Styczniowego;
- moda narodowa i walka caratu z symbolami narodowymi;
- udział dzieci i młodzieży w Powstaniu Styczniowym;
- incydenty w rynku i zajęcie Stawiszyna przez powstańców.

Poza tym na stoisku Muzeum:
- wybijanie pamiątkowych monet,
- stemplowanie Manifestu Rządu Tymczasowego jedynym i niepowtarzalnym stemplem ze Stawiszyna oraz warsztatzakorkowania go na w butelce, na zabytkowej korkownicy ze zbiorów Muzeum,
- pocztówki z wydarzenia,
- stemplowanie Paszportu Emisariusza Rządu.

Wydarzenie realizowane jest pod Patronatem Honorowym Starosty Kaliskiego.
Partnerzy projektu: Urząd Miasta i Gminy w Stawiszynie, Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni", Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego, Gminne Centrum Kultury w Koźminku, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu,  Izba Tradycji i GRH 25 Dywizji Piechoty.

Zapraszamy serdecznie! Wszystkie atrakcje dostępne bezpłatnie.       

Sztab generała Edmunda Taczanowskiego w Kosmowie” - rekonstrukcja historyczna z Powstania Styczniowego w Kosmowie – w gminie Ceków Kolonia

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z partnerami zaprasza na 9 września  (sobota) na godz. 17.00 do Kosmowa w gminie Ceków Kolonia (plac przy kościele pw. św. Wawrzyńca), na czwartą już rekonstrukcję historyczną w ramach projektu "A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim".

Tym razem Muzeum opatóweckie połączyło siły z Urzędem Gminy Ceków Kolonia w ramach wydarzenia „Gmina Ceków Kolonia w Powstaniu Styczniowym”. Dzięki temu w jednym dniu i w jednym miejscu uczestnicy skorzystają z mnóstwa atrakcji i będą uczestniczyć w wielkiej przygodzie z historią!

Gmina Ceków Kolonia, a w niej szczególnie Kosmów posiadają niezwykle ciekawą historię o bohaterach i wydarzeniach z czasów Powstania Styczniowego.Po klęsce 8 maja 1863 r. pod Ignacewem, pułkownik Edmund Taczanowski w dniu 16 maja został mianowany naczelnikiem wojskowym województwa kaliskiego i mazowieckiego i awansowany do stopnia generała – nie złożył broni i kontynuował działania partyzanckie. Na miejsce swojego sztabu wybrał majątek Józefa Gajewskiego w Kosmowie nieopodal Kalisza. To tutaj zrodził się plan jego letniej kampanii w województwie kaliskim.

Do sztabu kosmowskiego przybyła także delegacja kaliskich Izraelitek, które z inicjatywy prezes żydowskiej rady opiekuńczej Mamrothowej, podarowały oddziałowi Taczanowskiego sztandar i ryngraf z napisem "WALECZNYM BRACIOM POŚWIĘCAJĄ POLKI IZRAELITKI KALISZ 1863". Fakt ten jest przykładem solidarności z Powstaniem Styczniowym innych narodowości, zamieszkujących ziemie polskie pod zaborami. Miał ważne znaczenie propagandowe, nie tylko podnosząc morale powstańców, ale i silnie oddziałując na nastroje ludności cywilnej.

 

W programie rekonstrukcji:

- tworzenie planu letniej kampanii w sztabie gen. E. Taczanowskiego,

- przekazanie sztandaru przez izraelitki kaliskie

 oraz inscenizacja przygotowana przez Urząd Gminy Ceków Kolonia (a w niej m.in. kuźnia powstańcza i kucie kos, potyczki powstańcze, bohaterowie Powstania Styczniowego z terenu gminy ceków Kolonia, wątki włoskie w powstaniu).

 

Jak zawsze każdy z uczestników będzie mógł ostemplować Manifest Rządu Tymczasowego jedynym i niepowtarzalnym stemplem z Kosmowa oraz zakorkować go na pamiątkę w butelce, na zabytkowej korkownicy ze zbiorów Muzeum, zaopatrzyć się w pocztówki z wydarzenia, zdobyć kolejny stempel w Paszporcie Emisariusza Rządu.

Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Wydarzenie realizowane jest pod Patronatem Honorowym Starosty Kaliskiego.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie"LGD7-Kraina Nocy i Dni", Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego, Gminne Centrum Kultury w Koźminku, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, Izba Tradycji i GRH 25 Dywizji Piechoty.

Zapraszamy serdecznie całe rodziny! 

Wszystkie atrakcje dostępne bezpłatnie.

 

 Relacja z Kosmowa 

             

Nasze Muzeum otrzymało wspaniały prezent:
 
 dofinansowanie w konkursie Biura Programu Niepodległa na realizację projektu upamiętniającego 160. 

Rocznicę Powstania Styczniowego! A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim" to projekt wystawienniczo - edukacyjny, który będzie się składał z 4 spójnych ze sobą działań, realizowanych od stycznia do listopada:  
 
 
flaga i godło polskie
 
 oraz
  • podsumowującej wystawy strojów i fotografii z rekonstrukcji, w Godzieszach Wielkich. 

Celem zadania jest włączenie mieszkańców powiatu kaliskiego w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego poprzez organizację inicjatyw upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia, które wpisały się w historię Powstania w powiecie kaliskim.

Naszymi partnerami są:

  • Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
  • Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej
  • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu
  • III LO im. M. Kopernika w Kaliszu
  • ZHP Hufiec Kaliski 
  • Gminne Centrum Kultury w Koźminku.


Dziękujemy serdecznie wszystkim za dotychczasową współpracę (szczególnie: Marcie Wolarz, Karolowi Matczakowi, Kamili Pawlak, Wiolettcie Przybylskiej, Annie Narewskiej, Tomaszowi Potemkowskiemu) i do dzieła!!!!

 
 

 
 
 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76 18 626
muzeum@muzeumopatowek.pl
BIP Deklaracja dostępności

Projekt i wykonanie Jacek Antczak