Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@muzeumopatowek.plProjekt i wykonanie: Jacek Antczak
Aktualności

 


 


Plakat wystawy 

Zapraszamy uczniów i szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kalisza, powiatu kaliskiego i powiatów z terenu dawnego województwa kaliskiego do udziału w Regionalnym Konkursie Historycznym Wiedzy o Powstaniu Styczniowym „Zryw powstańczy 1863 – 1864”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu realizowanego wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Kaliszu, III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, jako element obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. Patronat honorowy objęli: Wielkopolski  Kurator Oświaty w Poznaniu, Prezydent Miasta Kalisza oraz Starosta Powiatu Kaliskiego.

Zgłoszenia szkół do 28 lutego! Mailowo na adres: sekretariat@kopernik.kalisz.pl

lub tradycyjnie (data stempla pocztowego)

I etap on-line: 22 marca

II etap w III LO im. M. Kopernika w Kaliszu: 21 kwietnia

Uroczyste wręczenie nagród w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku: 27 maja (podczas rekonstrukcji historycznej)

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.

1. Karta zgłoszenia na konkurs

2. Regulamin konkursu

   


   

„A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” – to tytuł wystawy, na którą wszystkich mieszkańców zaprasza Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.

Uroczyste otwarcie w dniu 25 lutego 2023 r. - w 160. rocznicę potyczki Józefa Oksińskiego w Opatówku, o godzinie 14.00, uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu trójki wspaniałych artystów Teatru Wielkiego z Łodzi: Agnieszki Makówki (mezzosopran) i Przemysława Reznera (baryton) przy akompaniamencie na fortepianie Marcina Wernera.


Realizacja wystawy jest drugim z ośmiu przedsięwzięć, które zaplanowaliśmy na ten rok, aby uczcić 160. Rocznicę Powstania Styczniowego. Jej założeniem jest przybliżenie i upamiętnienie Powstania Styczniowego w kontekście historii regionalnej, wpisanej w historię narodową. Zbudowana jest z czterech części:

1) Przed wybuchem Powstania.

2) Pod sztandarem Orła, Pogoni i Michała Archanioła.

3) Represje popowstańcze.

4) Opieka nad weteranami Powstania Styczniowego.

Jej osnowę stanowią fotografie, i dokumenty archiwalne obrazujące osoby i wydarzenia z Powstania Styczniowego w Kaliszu i powiecie kaliskim.Nie zabraknie kilku pamiątek ze zbiorów prywatnych.Niewątpliwą atrakcją jest kolekcja biżuterii powstańczej oraz replika czarnej sukienki z okresu Żałoby Narodowej, elementy umundurowania, uzbrojenia,replika chorągwi przygotowanej przez Izraelitki kaliskie dla oddziału Edmunda Taczanowskiegow Kosmowie, czy ołowiane kule i medaliki wydobyte na miejscu bitwy pod Koźminkiem. Całości dopełniają współczesne fotografie mogił powstańczych, wykonane przez uczniów V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Są one efektem projektu realizowanego w szkole z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego.

Pochodzenie obiektów na wystawie:

- kolekcja biżuterii i pamiątek z Powstania Styczniowego pana Grzegorza Szczurka;

- Muzeum na Jasnej Górze;

- Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie;

 - Muzeum POLIN;

- Archiwum Państwowe w Kaliszu;

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu;

- Publiczna Gminna Biblioteka im. Braci Gillerów w Opatówku;

- Muzeum Historii Fotografii w Krakowie;

- Stowarzyszenie Regionalna Grupa Historyczna Schondorf z Liskowa;

- Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu;

- mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego: Jadwiga Miluśka – Stasiak, Barbara Sulwińska, Grzegorz Wejman, Marta Wolarz, Dariusz Pawelec.

- fotografie mogił powstańczych wykonane przez uczniów V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 

Prezentowane treści uwiecznione zostaną w informatorze wystawy. Przygotowane zostały także bezpłatne lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wystawa będzie prezentowana w Opatówku w okresie od 25. 02. 2023 r. do 18.06.2023 r. 

Na wszystkie wydarzenia z nią związane wstęp wolny.

Realizujemy ten projekt w partnerstwie z:

- Archiwum Państwowym w Kaliszu.

- Stowarzyszeniem „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,

- Stowarzyszeniem Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej,

- Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Kaliszu,

- III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu,

- ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego

- Gminnym Centrum Kultury w Koźminku.

 

 

W sobotnie popołudnie – 21 stycznia – w przeddzień 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Muzeum Historii Przemysłu zrealizowało pierwsze z ośmiu wydarzeń w ramach projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.

Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.

Realizujemy ten projekt w partnerstwie ze:

- Stowarzyszeniem „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,

- Stowarzyszeniem Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej,

- Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Kaliszu,

- III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu,

- ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego

- Gminnym Centrum Kultury w Koźminku.

- oraz Archiwum Państwowym w Kaliszu.

 

Na sobotnią rekonstrukcję pt. „Obozowisko powstańcze w lesie” w Murowańcu na teren gminy Koźminek przybyły całe rodziny, harcerze ZHP Hufca Kaliskiego, dzieci i młodzież ze szkół gminy Koźminek, przedstawiciele samorządów, mieszkańcy powiatu kaliskiego. Mimo śniegu i zimowych warunków, dotarło do nas ponad 300 osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie, przybycie i pozytywne opinie. Dziękujemy, że wzięliście udział w warsztacie korkowania Manifestu 22 stycznia, pobraliście Paszporty Emisariusza Rządu wraz ze stemplem z sobotniej rekonstrukcji i pamiątkowe pocztówki.

W przededniu wybuchu powstania chcieliśmy przybliżyć ten moment, przypomnieć przyczyny i okoliczności wybuchu powstania, pokazać jak powstańcy przygotowywali broń, jak byli żegnani przez swoje żony, narzeczone, siostry, jak mogło wyglądać obozowisko powstańcze w lesie. Nieprzypadkowo w lasach Murowańca, gdzie znajduje się symboliczna mogiła powstańcza, gdzie powstańcy działający w naszym regionie pod dowództwem Wojciecha Korytkowwskiego, Kurnatowskiego, Józefa Oksińskiego mogli znajdować schronienie bądź tędy przemierzali.

Na terenie gminy Koźminek, w mogile zbiorowej w Złotnikach, spoczywają powstańcy wraz z dowódcą Wojciechem Korytkowskim z Kalisza, którzy w dniu 4 listopada 1863 r. zatrzymali na trakcie kaliskim pocztę rosyjską jadącą z Kalisza. Poległo 30 powstańców, w tym sam dowódca. W mogile tej spoczywać ma także 13 powstańców z oddziału Kurnatowskiego rozbitego przez Rosjan pod Żychowem k. Liskowa. Harcerze złożyli przed rekonstrukcją kwiaty i zapalili znicze na tejże mogile.

W realizację rekonstrukcji  w Murowańcu zaangażowani byli szczególnie: rekonstruktorzy z GRH z Cekowa Kolonii, młodzi rekonstruktorzy z II LO w Kaliszu, harcerze z ZHP Hufca Powiatu Kaliskiego, Gminne Centrum Kultury w Koźminku z jej dyrektorem panem Tomaszem Potemkowskim, Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z paniami Wiolettą Przybylską i Martą Wolarz. Całość rekonstrukcji koordynował pan Karol Matczak.

Za patronat medialny dziękujemy serdecznie: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Calisia.pl oraz Radio Centrum Kalisz.

 

 

 

Ornat Benedykta XVI

     

    W związku z wiadomością o śmierci w dniu 30 grudnia 2022 r. emerytowanego papieża Benedykta XVI, w Muzeum Historii Przemysłu żegnamy i wspominamy tę postać. Ojciec Święty był darczyńcą dla naszej instytucji. Jego dar: zielony ornat wraz ze stułą, wzbogacił muzealną kolekcję szat i tekstylnych paramentów liturgicznych.

Jedwabny komplet Benedykta XVI uszyto w Manantial Artesania Liturgica

w lipcu 2006 r. , z przeznaczeniem na V Światowe Spotkanie Rodzin, które odbyło się w 2006 r. w Walencji w Hiszpanii. 

Od 2009 r. znajduje się na stałej wystawie, która obecnie prezentowana jest

(do 2026 r.) w tzw. Sali Rycerskiej budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

 

 

 

 

 

 

 

 Zapraszamy !

W tym przedświątecznym czasie nasze Muzeum otrzymało wspaniały prezent: 

dofinansowanie w konkursie Biura Programu Niepodległa na realizację projektu upamiętniającego 160. Rocznicę Powstania Styczniowego!

"A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim" to projekt wystawienniczo - edukacyjny, który będzie się składał z 4 spójnych ze sobą działań, realizowanych od stycznia do listopada:

 

flaga i godło polskie

  • wystawy w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 25 lutego

  • konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Kalisza i powiatu kaliskiego,

  • rekonstrukcji historycznych w przestrzeni plenerowej 5 gmin powiatu kaliskiego: w Murowańcu, Opatówku, Przystajni, Kosmowie i Cekowie oraz

  • podsumowującej wystawy strojów i fotografii z rekonstrukcji, w Godzieszach Wielkich.


Celem zadania jest włączenie mieszkańców powiatu kaliskiego w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego poprzez organizację inicjatyw upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia, które wpisały się w historię Powstania w powiecie kaliskim.

Naszymi partnerami są:

Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu

III LO im. M. Kopernika w Kaliszu

ZHP Hufiec Kaliski

Gminne Centrum Kultury w Koźminku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za dotychczasową współpracę (szczególnie: Marcie Wolarz, Karolowi Matczakowi, Kamili Pawlak, Wiolettcie Przybylskiej, Annie Narewskiej, Tomaszowi Potemkowskiemu) i do dzieła!!!!


 


 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego programu „Wspieranie działań muzealnych” na realizację dwuletniego zadaniana lata 2022-2023 z zakresu konserwacji pn. „Konserwacja fortepianów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku”.


 

Wiek XIX nazywany ,,wiekiem pary i elektryczności” to okres ważnych odkryć w różnych dziedzinach życia gospodarczego oraz przemian o charakterze społecznym. To czas przełomowy także na ziemiach polskich. Zmiany w sposobach gospodarowania i stosunku do innowacji z zakresu agrotechniki, a także rosnąca urbanizacja wpłynęły na sposób myślenia ówczesnych Polaków. Postęp techniczny drugiej połowy XIX wiekuoddziaływał na rozwój różnych gałęzi przemysłu. A ogromną rolę w popularyzacji nowinek technicznych odegrały wystawy rolniczo-przemysłowe organizowane w także Warszawie.

Mateusz Kowalski w opracowaniu Warszawskie wystawy rolniczo-przemysłoweszeroko opisał cztery wystawy krajowe odbywające się kolejno w latach 1867, 1870, 1874 i 1885. Autor przedstawił ich organizację i przebieg oraz szeroko opisał poszczególne działy wraz bogatym asortymentem towarów rolniczych i przemysłowych. Te prestiżowe inicjatywy,będące nośnikiem nowejmyśli technicznej, ukazał na tlesytuacji gospodarczej Królestwa Polskiego w latach 1864–1914.

O randze tych wydarzeń świadczyło ogromne zainteresowanie odwiedzającej je publiczności. Dla wystawców stanowiły one formę reklamy, zwiedzających wystawy przedsiębiorców skłaniały do podjęcia próby modernizacji swoich majątków czy fabryk, a ponadto były motorem dalszego rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego i innych ziem polskich w XIX wieku.

Książka do nabycia w księgarniach i na www.km.com.pl

 

 Muzeum wczoraj i dziś. 40 – lecie Muzeum Historii Przemysłu w OpatówkuDnia 11 grudnia 1991 r. biskup kaliski dr Roman Andrzejewski w obecności wojewody kaliskiego pana Eugeniusza Małeckiego oraz zaproszonych gości, dokonał poświęcenia i wraz z dyrektorem Romanem Haukiem otwarcia nowej placówki muzealnej w naszym regionie – Muzeum Historii Przemysłu. Akt ten przed chwilą przypomnieliśmy sobie dzięki fragmentom archiwalnego filmu Romana Wardęckiego, zachowanego w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Tego ważnego dnia udostępniono również dla publiczności pierwszą stałą ekspozycję „Przemysł w kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich”.

Nim jednak do tego doszło, muzeum istniało już od dziesięciu lat, a jego dyrektor Roman Hauk – najpierw samotnie, zdobywając szczęśliwie poparcie dla swej idei, a z biegiem czasu z grupką pracowników, walczyli o uratowanie XIX – wiecznej fabryki sukienniczej – perły w europejskiej architekturze przemysłowej, by mogło powstać tu muzeum. Jak mówił jego twórca – „muzeum z niczego”. Dzisiejszy budynek daleko odbiega bowiem swym wyglądem, od swego wizerunku sprzed trzydziestu pięciu lat.

                Fabryka sukiennicza Fiedlerów w Opatówku, wybudowana została w dobrach księcia namiestnika Józefa Zajączka. Główne elementy imponującego kompleksu przemysłowego powstały w latach 1824 – 1830. Obiekt – szczególnie po 1939 r., kiedy zaprzestano w nim prowadzenia działalności przemysłowej – przechodził zmienne koleje losu. Służył jako magazyn, mieszkania. W wyniku niewłaściwego użytkowania, braku dbałości o jakiekolwiek przepisy, spłonął dach i konstrukcja wewnętrzna w części północnej, a dewastacji uległ cały kompleks. Jego widok z lata 80. XX w. został utrwalony na licznych fotografiach, stanowiących obecnie dokumentację archiwalną muzeum.

Szczęśliwe dni nadeszły, gdy na budynek zwrócili uwagę: wspominany już R. Hauk– ówczesny wicedyrektor ds. naukowych Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz prof. Wojciech Kalinowski– dyrektor Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Wcześniej już pojawiła się w środowisku muzealników kaliskich myśl stworzenia w Kaliszu Muzeum Włókiennictwa i Klasy Robotniczej. Została ona podjęta i nieco zmieniona przez dyrektora R. Hauka, wcześniej pracownika Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, rozumiejącego wartość historyczną ocalałego kompleksu przemysłowego z pocz. XIX w. Dzięki niemu i gronu specjalistów – pani Bożenie Woźniak Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kaliszu, prof. Januszowi Szoslandowi dyr. Instytutu Mechanicznej Technologii Włóknin Politechniki Łódzkiej i prezesowi Stowarzyszenia Włókiennictwa Polskiego oraz wspominanemu prof. W. Kalinowskiemu, udało się przekonać ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki do ocalenia cennego zabytku.

W 1981r. naczelnik gminy Opatówek powołał muzeum i nadał mu statut. Dyrektorem został Pan R. Hauk. Od 1981r. do 1991r. trwał remont i adaptacja. Zmagania załogi ze zdewastowanym obiektem nie były proste, ale przynosiły też wiele ciekawych odkryć. W trakcie prac przy szybie windowym i kotłowni odsłonięto dębowe pale wbite w bagienne podłoże oraz szereg wymurowanych kanałów, którymi doprowadzano wodę do bielnika, farbiarni i która poruszała folusz. Na dziedzińcu odkopano 5 studzienek, wstępnie oczyszczających zużyte kąpiele produkcyjne przy technologii sukna, odpływające na filtr żwirowy i do rzeki. Wykończając wnętrza zachowano historyczne detale, a  na zewnątrz elegancki klasycyzm początku XIX w. Prace remontowe prowadziła firma pana Antoniego Kędziego, tynki i piękne klasycystyczne detale, które trwają mimo upływu już 35 lat zawdzięczamy ekipie pana Pawła Łuczaka. Wszystko wg projektu nieocenionych architektów: Romana Zaręby  i Bolesława Bąkowskiego.

Po 40 latach istnienia Muzeum ruszył remont tym razem skrzydła zachodniego. Po zakończeniu remontu powstanie w nim nowoczesna sala konferencyjna oraz dwie sale ekspozycyjne o łącznej powierzchni 900 m2.

W trakcie pierwszego remontu rozpoczęto jednocześnie gromadzenie zbiorów związanych z przemysłem, głównie zabytków techniki, historii i wyrobów przemysłowych. Dzięki współpracy w prof. Beniaminem Voglem stworzono kolekcję fortepianów i pianin. Zbiory te stały się podstawą do tworzenia ekspozycji. Dziś w jej rozwoju wspiera nas także prof. Krzysztof Rottermund, Pan Jan Kibler i kaliscy fortepianmistrze z panem Bogdanem Pawlakiem na czele.

W 1991r. muzeum zostało przejęte przez wojewodę kaliskiego, a od 1 stycznia 1999 r. jego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu. W 2003r. na stanowisko dyrektora powołano Jerzego Marciniaka, wcześniej wicedyrektora ds. administracyjnych.

Działalność wystawienniczą zapoczątkowano w 1991r. wspominaną stałą ekspozycją zatytułowaną „Kaliskie w okresie industrializacji ziem polskich w XIX w.” Rok później otwarto dwie stałe wystawy: „XIX – wieczne napędy, wynalazcy, pracujące maszyny” oraz „Zabytkowe maszyny – bonneterie – projekty mody XX wieku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi”.

W 1993 r. udostępniono wystawę „Fortepiany firm polskich XIX – XX wieku”.

W 1996 r. uruchomiono ekspozycję stałą „Drukarnie Kalisza XVII – XX wieku”. W nowej odsłonie została ona otwarta w 2014 r. pod nazwą „Drukarnia – pracownia czerpania papieru”.

W 2001 r. dokonano otwarcia stałej ekspozycji „Laboratorium przemysłowe”.

Natomiast od r. 2010 szerokiej publiczności udostępniono „Ornaty Jana Pawła II i Benedykta XVI na tle zabytkowych paramentów liturgicznych”.

Z okazji 30-lecia muzeum w 2011 r. powstała ekspozycja „Dawna maszynownia fabryczna”, na której dzięki współpracy z kaliską PWSZ, pokazujemy maszynę parową w ruchu.

Wreszcie w 2015 r. udało się zrealizować dziewiątą stałą wystawę, zatytułowaną „Ceramika polska XIX – XXI wieku”, obrazującą niełatwe dzieje, ale duże osiągnięcia przemysłu ceramicznego w naszym kraju.

                W 1992 r. wystawą „Od gobelinu do rzeźby tkackiej” z CMW w Łodzi, zainicjowano wystawiennictwo czasowe. Organizuje się średnio 4 - 6 wystaw rocznie; do dziś urządzono ich ponad 200. W muzeum gościły prace artystów współczesnych: Franciszka Starowiejskiego, Władysława Hasiora, Henryka Albina Tomaszewskiego, Zdzisława Głowackiego, Krystyny Owaczarskiej, Kazimiery Frymark – Błaszczyk, Norberta Hansa, Wiktora Jędrzejaka, Jana Krzysztofa Hrycka, Władysława Kościelniaka. Na wystawach zbiorowych prezentowano dzieła Magdaleny Abakanowicz, Piotra Michałowskiego, Juliusza Kossaka, Wojciecha Gersona, Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza i innych. Większość wystaw czasowych było efektem współpracy z placówkami muzealnymi, uczelniami w kraju i za granicą.

Muzeum wystawia swoje zbiory także poza Opatówkiem, m.in. wystawa „Damą być- Koronki i Hafty Przemysłowe”, prezentowana  była w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie (1997r.) i w Muzeum Sztuki Ludowej Turyngii w Erfurcie (1998r.). W kraju urządzaliśmy wystawy m.in. w Szydłowcu, Sieradzu, Gołuchowie, Warcie, Miłosławcu.

                Stopniowy rozwój muzeum, pozwolił na  prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej. W ciągu 40. lat istnienia zgromadzono ponad 15 tysięcy eksponatów związanych z dziejami polskiego i europejskiego przemysłu. Wyróżnia nas kolekcja fortepianów i pianin, licząca ponad 80 instrumentów, produkowanych od początku XIX w. na ziemiach polskich. Spośród pozostałych wymienić należy kolekcje: tkanin zabytkowych XVI – XX w. z ornatami papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka I, kolekcję maszyn parowych, różnorodnych maszyn włókienniczych, unikatowych dziś maszyn hafciarskich i koronkarskich, drukarskich, płytek chemiograficznych i molet drukarskich, haftów i koronek przemysłowych, dzianin i tkanin współczesnych, ceramiki polskiej XIX i XX w., projektów żakardowych z przełomu XIX i XX w. Nie byłoby tych zbiorów bez naszych darczyńców: wielu osób prywatnych oraz właścicieli, prezesów i pracowników zakładów przemysłowych, którym w tym miejscu gorąco dziękujemy.

W muzeum (także dzięki prywatnym darczyńcom)  założono bibliotekę naukową, w której zgromadzono przede wszystkim literaturę historyczną i techniczną (3 tys. egzemplarzy). Praca naukowo – badawcza i dydaktyczna opiera się na dwóch działach: Historii Przemysłu, Techniki, Technologii i Organizacji Produkcji oraz Wyrobów Przemysłowych.

Od początku istnienia placówki uczestniczono, a po jej otwarciu organizowano spotkania naukowców i przemysłowców oraz konferencje naukowe. Największymi wydarzeniami w tej dziedzinie były konferencje: w 1999 r. pt. „Strategia ochrony dziedzictwa przemysłowego”, zorganizowana z Polskim Komitetem Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH oraz w 2003 r. „Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu” wspólnie z PKODP TICCIH oraz kaliskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Cały czas prowadzimy także działalność wydawniczą i publikujemy wyniki własnych badań w specjalistycznych czasopismach naukowych.

                W działalności edukacyjnej wyróżnia się własna oferta przeznaczona dla nauczycieli i uczniów. Są to organizowane od 1999 r. wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu warsztaty „Lekcja muzealna jako forma współpracy muzeum z placówkami  oświatowymi”. Oferujemy kilkanaście tematów lekcji muzealnych, prowadzone są warsztaty czerpania papieru i ceramiczne dla najmłodszych.

Niektóre z naszych działań zdobyły szersze uznanie i zostały nagrodzone:

- Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za wystawę „ XIX – wieczne napędy, wynalazcy, pracujące maszyny ” i „Zabytkowe maszyny dziewiarskie bonneterie i pomocnicze, projekty dzianin ASP w Łodzi” - 1993 r.

- Dyplom uznania dla dyrektora Romana Hauka za wystawę „Fortepiany firm polskich XIX i XX w.”  - 1994 r.

- Nagroda Wojewody Kaliskiego za pracę w sezonie artystycznym 1994/95 – 1995 r.

- Nagroda Grand Prix „Izabella” Marszałka  województwa wielkopolskiego za organizację konferencji popularno-naukowej „Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu”- w 2004 r.

- Wyróżnienie Marszałka województwa wielkopolskiego „Izabella” w 2006 r. za wystawę czasową „Estetyka dawnego ważenia”.

- Trzecia nagroda w konkursie „Izabella 2005” w 2006 r. za ofertę edukacyjną „Lekcja muzealna jako forma współpracy Muzeum z placówką oświaty”.

- Pierwsza nagroda w konkursie „Izabella 2007” w 2008 r. za wystawę czasową „Dziedzictwo kaliskiego pluszu. W 100-lecie powstania fabryki”.

- Trzecia nagroda za wystawę stałą „Dawna maszynownia fabryczna” w 2012 r.

- Nagroda Muzeum Okręgowego w Toruniu dla pracowników Muzeum za organizację konkursu „Moja Przygoda w Muzeum” –  w 2015 r.

- Wyróżnienie Marszałka województwa wielkopolskiego „Izabella 2015” za wystawę „Ceramika Polska XIX-XXI w.” –  w 2016 r.

- Wyróżnienie w konkursie „Izabella 2017” za wystawę
„Dawnej fonii czar. Wystawa sprzętu radiofonicznego i telewizyjnego” w 2018 r.

- Wyróżnienie w konkursie „Izabella 2017” w kategorii konserwacja za konserwację urządzenia do produkcji napojów gazowanych w 2018 r.

 

                Poprzez ożywioną działalność, liczne kontakty Muzeum Historii Przemysłu stało się instytucją znaną w regionie, kraju i za granicą. Dowodzą tego liczne publikacje naukowe, informacje zamieszczane w mediach, a przede wszystkim liczne grono stałych i wiernych przyjaciół przybywających na wernisaże, koncerty i na co dzień odwiedzających muzeum.

Wierzymy, że nasze wysiłki i działania sprawiają, że prawie dwustuletnia fabryka opatówecka nadal żyje i jest małą cegiełką w budowaniu świadomości o polskim dziedzictwie przemysłowym.