Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@muzeumopatowek.pl


Projekt i wykonanie: Jacek Antczak

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

z dnia 27 maja 2020 roku

 

w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad zwiedzania Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

w czasie stanu epidemii w Polsce.

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej

  Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii,

- wprowadzonego przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej kolejnego etapu znoszenia ograniczeń  związanych

z COVID – 19.

- opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 25 maja 2020 r.

 

zarządzam co następuje:

§ 1

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku udostępnia zwiedzanie Muzeum 0d 1 czerwca 2020 r.

Zwiedzanie Muzeum odbywać się będzie w oparciu o nowe zasady zwiedzania w czasie stanu epidemii w Polsce stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§2

Do odwołania zostaje zawieszona możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki muzealnej.

 
§3

Szczególne zasady zwiedzania Muzeum w czasie stanu epidemii w Polsce będą obowiązywały do odwołania.

 
§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku

 

   

Załącznik do Zarządzenia  nr 3/ 2020

Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

z dnia 27 maja 2020 r.

 

 

Zasady zwiedzania Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w czasie stanu epidemii w Polsce

 

I.  Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wznawia możliwość zwiedzania Muzeum od dnia 1 czerwca 2020 r.

II. Dopuszcza się zwiedzanie Muzeum w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na określonych zasadach:

 

1.    Do zwiedzania udostępnia się następujące wystawy:

- „XIX – wieczne napędy, wynalazcy, pracujące maszyny”

   (wystawa usytuowana w sali znajdującej się w przyziemiu budynku – powierzchnia ok. 300 m2 )

 

- „Kaliskie w okresie industrializacji ziem polskich w XIX w.”

   (wystawa usytuowana w sali na parterze   budynku – powierzchnia ok. 300 m2 )

 

- „Fortepiany firm polskich XIX i XX w.”

   (wystawa usytuowana w sali na pierwszym piętrze budynku – powierzchnia ok. 300 m2 )

 

- „Zabytkowe maszyny dziewiarskie, bonneterie i pomocnicze, projekty dzianin ASP w Łodzi”

   (wystawa usytuowana w sali na drugim piętrze budynku – powierzchnia ok. 300 m2 )

 

- Wystawa czasowa usytuowana na trzecim piętrze budynku Muzeum -powierzchnia ok. 300 m2

 

 

Muzeum do odwołania będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1400

W niedzielę : 1100 – 1500

 

2.      W dni od poniedziałku do piątku ilość osób zwiedzających jednocześnie muzeum nie może przekraczać 10 osób na jedną salę.

3.      Nie dopuszcza się zwiedzania grupowego (z wyjątkiem rodziny – maksymalnie 5 osób)

4.      W niedzielę dopuszczalna ilość osób zwiedzających jednocześnie muzeum nie może przekraczać

10 osób.

5.      Osoby zwiedzające muszą mieć założone maseczki i nie mogą być one zdejmowane podczas

       zwiedzania.

6.      Osoby zwiedzające Muzeum muszą zdezynfekować dłonie za pomocą płynu dezynfekującego

      stojącego przy wejściu. W przypadku odmowy pracownik ochrony ma prawo wyprosić taką osobę z

      muzeum.

            7.      Osoby, które mają wyraźne objawy przeziębienia tj. katar, kaszel, stan podgorączkowy proszone są o

            odłożenie wizyty w Muzeum

       8. Pracownik ochrony dokona pomiaru temperatury ciała elektronicznym termometrem. Temperatura ciała

           osób zwiedzających nie może przekraczać 37 stopni.

       9. Rozliczenie za wstęp do Muzeum następuje w sklepiku. Dopuszcza się jedynie płatność gotówką.

           Osoba dokonująca płatności  jak i pracownik muzeum przyjmujący i rozliczający płatność musi być

           wyposażony w rękawiczki ochronne. W sklepiku może przebywać tylko jedna osoba płacąca.

      10. Dopuszcza się  zwiedzanie muzeum bez obsługi przewodnickiej. Pracownicy muzeum w trakcie

           zwiedzania pełnią jedynie funkcje porządkowo - kontrolne.

 11. Zaleca się nie korzystanie z windy.

 

Ulgowy bilet    -3 zł 

Bilet normalny -5 zł

                                                                                     Jerzy Marciniak

Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku