Facebook Muzeum         Samorządowa
Instytucja Kultury Powiatu Kaliskiego
Logo Powiat Kaliski\

Aktualności  
Edukacja
 
 
Historia
 
 
Wydawnictwa i Pamiątki
 
 
Kontakt
 
>

                     

Regulamin zwiedzania

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

 

I.     Regulacje  ogólne.

1.      Ekspozycje w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku można zwiedzać indywidualnie lub

w zorganizowanych grupach.

2.      Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone.

3.      Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie pracownicy w nim zatrudnieni .

4.      Nie mają prawa wstępu do Muzeum:

- osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów,  

- naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby

   nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

5.      Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu oraz e-papierosów.

6.      W Muzeum nie należy wchodzić za sznury, siadać na meblach i ślizgać się po posadzkach.

        7.      Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum, za wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych.

8.  Na terenie ekspozycji wystaw stałych i czasowych obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania.   Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

9.      Podczas zwiedzania prosimy nie używać telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.

10.  W trakcie zwiedzania  należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników muzeum I służb ochrony muzeum.

11.   Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Pracownik Muzeum nie może być tą osobą.

 

II.    Ceny biletów :

 

1.      Bilet normalny – 10 zł

2.      Bilet ulgowy  – 5 zł

3.      Karta Dużej Rodziny – 20 zł

 

 Środa jest dniem bezpłatnym do zwiedzania (nie dotyczy warsztatów, lekcji muzealnych oraz opłaty za przewodnika).

 

 

III.   Pozostałe opłaty :

 

1.     Opłata za przewodnika  – 30 zł

2.     Opłata za przewodnika z Kartą Dużej Rodziny  – 20 zł

3.     Lekcja muzealna – 40 zł od grupy

4.     Warsztaty muzealne – 10 zł od osoby

 

 

IV.  Dni i godziny otwarcia.  

 

1.    Muzeum jest udostępniane dla zwiedzających :

 a/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1530 ,

  - pierwsze wejście o godz. 800 . Ostatnie wejście – godzinę przed zamknięciem

 b/ w soboty po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź osobiście w sekretariacie

      Muzeum i uzgodnieniu godziny ( minimum 10 osób ),

 c/ w niedziele od 1100 do 1600 

                - ostatnie wejście – godzinę przed zamknięciem.

       2. Czas zwiedzania wynosi ok. 2 godzin.

 

III.    Ustalenia organizacyjne.

1. Przed wejściem na wystawy należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie

     z  cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.

 2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

 3. W środy zwiedzanie wystaw jest bezpłatne, za okazaniem pobranego bezpłatnego biletu,

 4. Rezerwacje terminów :

            - nie ma obowiązku dokonywania rezerwacji na zwiedzanie muzeum. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę pracowników pierwszeństwo                     zwiedzania mają grupy wcześniej zgłoszone.

            - rezerwacji można dokonać telefonicznie – tel. (62) 761 86 26 ,  (62) 76 180 54 lub osobiście w sekretariacie muzeum,

            - na lekcje i warsztaty muzealne obowiązuje minimum 3-dniowa rezerwacja terminu,

            - w przypadku rezygnacji z zamówionego terminu zwiedzania lub lekcji muzealnych/warsztatów 

               prosimy o powiadomienie telefoniczne lub osobiście.

 5. Wstęp bezpłatny przysługuje osobom (uprawnieni do wstępu bezpłatnego zobowiązani są do okazania odpowiedniego dokumentu) :

                    - odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, 

                       Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

                    - pracownikom muzeów,  

                    - dzieciom do lat 7,

                    - członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony  Zabytków (ICOMOS),

                    - posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. 

                       Nr 52, poz. 305) ,

                    - opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom, opiekunom grupy młodzieży w trakcie wykonywania pracy.
              

          6.   Bilety ulgowe przysługują :

                       - uczniom i studentom do 26 roku życia,

                       - emerytom i rencistom oraz osobom powyżej 65 roku życia,

                       - nauczycielom jako osobom prywatnym,              

                       - osobom fizycznym odznaczonym odznaką: „Za opiekę nad zabytkami”,   odznaką honorową

      „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub  wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla               Kultury Narodowej”,

                       - kombatantom,

                       - członkom PTTK z opłaconą składką członkowską,

                       - Posiadaczom Karty dużej rodziny.

 

         7. Sprzedaż (wydawnictwa, pamiątki etc.) odbywa się w godzinach zwiedzania. Możliwa jest również wysyłka. 

                     W tym przypadku do ceny zostanie doliczony koszt wysyłki.

              

          8. Muzeum jest nieczynne w następujących dniach świątecznych:1 stycznia (Nowy Rok, 6 stycznia (Święto Trzech Króli), Wielka Sobota, Pierwszy        
               dzień  Świąt Wielkiej  Nocy, 
drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, dzień  Bożego Ciała, 15 sierpnia (Wniebowzięcie  Najświętszej Maryi  Panny),
               1 listopada (Wszystkich Świętych ),  11 listopada  (Narodowe  Święto  Niepodległości), 25 grudnia  (pierwszy  dzień Bożego  Narodzenia),
               26  grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia).

                

IV.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

  
 
 
 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76 18 626
muzeum@muzeumopatowek.pl
BIP Deklaracja dostępności

Projekt i wykonanie Jacek Antczak