Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@muzeumopatowek.plProjekt i wykonanie: Jacek Antczak
Zadania dofinansowane z państwowych funduszy celowych


Mamy wielką przyjemność poinformować, że w dniu 06.06.2022 r. zawarta została pomiędzy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanego przez dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, umowa dotycząca dofinansowania zadania „Konserwacja fortepianów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, w ramach Programu Rządowego Wspieranie działań muzealnych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt realizowany w latach 2022-2023 obejmuje konserwację dziewięciu fortepianów z muzealnej kolekcji. Są to instrumenty wykonywane na przestrzeni od 1. połowy XIX w. do połowy XX w. w wytwórniach warszawskich, kaliskich, poznańskiej oraz jeden czeski z firmy „Petrof”. Każdy z nich jest rzadkim już dziś i cennym przykładem stosowanych technik, budowy, rodzajów instrumentarium. Każdy niesie z sobą opowieść o historii Polski, przemysłu, fabryk, osobach, rodzinach, tradycjach. Z uwagi na stan zachowania wytypowane instrumenty wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej. Spośród nich, jeden – z firmy „Calisia” z 1958 r., model M-280 – pełnokoncertowy fortepian autorstwa Gustawa Arnolda Fibigera, zostanie poddany także renowacji, dzięki której odzyska swą funkcję użytkową. Znajdzie się on w nowej sali koncertowej Muzeum, służąc organizacji koncertów dla mieszkańców Ziemi Kaliskiej, Wielkopolski i wszystkich zainteresowanych.

-